Absolutorium ponad podziałami

Absolutorium ponad podziałami

BIAŁA PODLASKA Prezydent miasta Michał Litwiniuk przy niemal stuprocentowym poparciu radnych uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za miniony rok. – W sytuacji trwającej kampanii wyborczej radni pokazali, że pomimo różnic potrafimy mówić jednym głosem w sprawach dotyczących naszej małej ojczyzny – komentuje Wojciech Sosnowski, dyrektor gabinetu prezydenta. 

Procedura absolutoryjna służy ocenie wykonania budżetu samorządu na podstawie analizy sprawozdań. Sesja, podczas której odbyło się głosowanie m.in. nad absolutorium, odbyła się 19 czerwca.

Miasto na plusie

Zanim głosowano nad udzieleniem absolutorium, w porządku obrad był jeszcze punkt dotyczący głosowania nad udzieleniem wotum zaufania dla prezydenta. 21 radnych było „za”, tylko jeden radny wstrzymał się od głosu. Był też czas na przedstawienie sprawozdań z działalności prezydenta i wykonania budżetu za rok 2019, które już wcześniej uzyskało pozytywną opinię komisji rewizyjnej w Radzie Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

– Jeśli chodzi o dochody, to plan na koniec roku wyniósł 384 mln zł, wykonane zostało 97 procent planów. Porównując do roku 2018, odnotowaliśmy wzrost dochodów o 53 mln zł. Przyczyną był wzrost środków na zadania zlecone oraz wzrost dochodów z inwestycji realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Przyjęty na wydatki plan wynosił 412 mln zł, został wykonany w 86 procentach – mówił prezydent Michał Litwiniuk. – Nasza odpowiedzialna postawa w kształtowaniu polityki budżetowej nie tylko warta jest kontynuacji, ale staje się wyzwaniem naszych czasów. Sytuacja naszych finansów jest zagrożona, zresztą nie dotyczy to w obecnej sytuacji tylko naszego samorządu.

Nie było dyscypliny w głosowaniu

Prezydent i przewodniczący wszystkich klubów radnych podkreślili wagę i znaczenie współpracy ponad podziałami dla dobra Białej Podlaskiej. – Nie ustaliliśmy w tym głosowaniu dyscypliny. Każdy może podjąć decyzję w swoim sumieniu. Nasze głosowanie m.in. nad wotum zaufania pokazuje naszą wspólną odpowiedzialność za to miasto. Mimo trudnych czasów, mimo że brakuje ludzi do pracy i firm wykonawczych, udało się wykonać bardzo wiele inwestycji. Pewnie, że będziemy uszczypliwi i będziemy się upominać, będziemy mieli zawsze dużo pytań w trosce o dobro miasta – zwraca uwagę radny Adam Chodziński (Zjednoczona Prawica).

– Życzymy sobie jeszcze więcej. Chcemy, aby nasze miasto rozwijało się jeszcze bardziej. Jako radni Koalicji Obywatelskiej będziemy głosować za udzieleniem absolutorium – powiedział radny Robert Woźniak. A Jan Jakubiec (Biała Samorządowa) dodał: – Zawsze będziemy stali za dobrem mieszkańców. Chcę obiecać, że w kolejnych latach kadencji będziemy pracować wspólnie na rzecz mieszkańców. Za dotychczasową współpracę dziękuję. My także w przypadku tego głosowania nie ustalaliśmy dyscypliny.

– Mam nadzieję, że deklaracje, które padły, będą realizowane, i potrzeby będziemy odpowiednio finansować. Jeśli będzie taka potrzeba, dojdzie do niewielkiego podniesienia podatku. Nasze działanie będzie zdroworozsądkowe – powiedział Bogusław Broniewicz, przewodniczący RM.

Poparli działalność prezydenta

Zanim doszło do głosowania nad absolutorium, prezydent Litwiniuk przedstawił sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, które zostały zatwierdzone przez Radę Miasta – 21 radnych zagłosowało „za”, 1 wstrzymał się od głosu. Jeśli chodzi o samą uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium, tu też poparło ją 20 radnych, a jeden wstrzymał się od głosu.

Cały artykuł dostępny w aktualnym – papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina”.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: