8-piętrowe bloki i więcej parkingów

8-piętrowe bloki i więcej parkingów

BIAŁA PODLASKA Podczas sesji Rady Miasta 29 marca pod obrady przedłożony został projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biała Podlaska. Jakie najważniejsze rozwiązania z niego wynikają?

Dokument zawiera kierunek zmian miasta Biała Podlaska. Znajdziemy tam zapisy o większej liczbie terenów pod inwestycje, zabudowę wielorodzinną, o działaniach proekologicznych oraz rozwiązywaniu problemu zbyt małej liczby miejsc parkingowych na osiedlach. Studium to podstawowy dokument strategiczny, określający politykę przestrzenną miasta. Jego ustalenia są wiążące przy tworzeniu prawa miejscowego. Co to oznacza?

W oparciu o nowe Studium Biała Podlaska poszerza swoje możliwości rozwoju. Przewiduje ono nowe tereny pod inwestycje i kolejne pod budownictwo mieszkaniowe. – Na uwagę zasługuje fakt, że dopuszcza ono budowanie wyższych budynków wielorodzinnych w rejonie ul. Armii Krajowej. Ponadto kontynuujemy politykę proekologiczną w naszym mieście – mówi prezydent Michał Litwiniuk. – Z tym wiąże się możliwość budowania urządzeń produkujących energię słoneczną. Znając problemy z parkowaniem aut na osiedlach, zabezpieczyliśmy też interesy mieszkańców, zwiększając dwukrotnie wymaganą liczbę miejsc parkingowych przy zabudowie wielorodzinnej. To często zgłaszany problem, który wymagał rozwiązania.

Cały artykuł przeczytać można w aktualnym – papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina” nr 15 na: eprasa.pl

(jd)

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: