500 tysięcy złotych dotacji dla lubelskich pszczelarzy

500 tysięcy złotych dotacji dla lubelskich pszczelarzy

Kwotę 500 tys. zł otrzymało dziewięć związków i stowarzyszeń pszczelarskich, funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych „Lubelskie dla pszczelarzy”. 12 marca odbyło się uroczyste podpisanie umów z udziałem wicemarszałka Michała Mulawy.

Głównym celem konkursu było wyłonienie wykonawców, którzy dokonają zakupu węzy pszczelej i rozprowadzą ją wśród pszczelarzy posiadających zarejestrowane pasieki na terenie województwa lubelskiego. Zadanie wpisuje się w zakres ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, określony w „Programie współpracy samorządu województwa lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Z inicjatywą wsparcia finansowego na zakup węzy wyszli lubelscy pszczelarze – osiem związków i stowarzyszeń pszczelarskich, działających w województwie lubelskim, pisząc w drugiej połowie 2023 roku wspólny list do marszałka województwa lubelskiego.

Uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pt. „Lubelskie dla pszczelarzy” Zarząd Województwa Lubelskiego podjął 15 grudnia 2023 roku. Na jego realizację samorząd województwa zarezerwował pulę 500 tys. złotych. Konferencja prasowa z pszczelarzami 19 grudnia 2023 roku uroczyście zainicjowała pierwszą edycję konkursu.

– Pszczelarstwo to bardzo ważna gałąź gospodarki województwa lubelskiego. W naszym regionie działa ponad 9 tysięcy pszczelarzy i dzisiaj, po raz pierwszy w historii samorządu województwa lubelskiego, przekazujemy środki finansowe bezpośrednio pszczelarzom, aby mogli produkować najwyższej jakości miód. Pszczoły to symbol pracowitości i dobrej organizacji, dlatego chcemy, żeby właśnie tak było postrzegane nasze województwo – mówił podczas spotkania wicemarszałek Michał Mulawa.

Termin składania ofert upłynął 26 stycznia br. Dziewięć złożonych wniosków przeszło ocenę formalną i merytoryczną. Z uwagi na fakt, że łączna wnioskowana kwota dotacji przewyższyła pulę zabezpieczoną w budżecie województwa, komisja podjęła decyzję o proporcjonalnym zmniejszeniu dofinansowania każdemu oferentowi (wg liczby rodzin pszczelich zadeklarowanych przez poszczególne organizacje).

Związki i stowarzyszenia, które otrzymają dotacje, mają czas do 30 czerwca 2024 roku na realizację zadania, czyli na zakup i dystrybucję węzy wśród lubelskich pszczelarzy.

Dlaczego węza pszczela

Węza pszczela jest unikalnym dla pszczół szablonem z wytłoczonymi kształtami komórek plastra pszczelego, który pomaga pszczołom łatwiej odbudować komórki pszczele i zapewnić czystość w ulu.

Wymiana plastrów gniazdowych pozwala na znaczne ograniczenie nagromadzania się patogenów, wzmacnia prawidłowe funkcjonowanie rodziny pszczelej, a także zwiększa jakość pszczół. Jest to jeden z elementów dbałości o dziedzictwo przyrodnicze, wpisane do realizowanej w województwie lubelskim kampanii informacyjno-edukacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.

Przyznane dotacje wystarczą na zakup ponad 8 ton tego cennego towaru, która trafi do około 4,7 tys. lubelskich pszczelarzy. Obok szczegółowa lista.

 

A oto osiągnięcia województwa w skali kraju (dane za 2023 rok):

  1. miejsce w Polsce pod względem:

produkcji miodu – około 3,4 tys. ton (dane jeszcze za 2022 rok)

liczby rodzin pszczelich – ponad 296 tys.

  1. miejsce w Polsce pod względem:

liczby pszczelarzy – 9822

liczby pasiek zawodowych – 74

  1. miejsce w Polsce pod względem:

napszczelenia – 11,8 rodzin pszczelich na km kw. (średnio w Polsce 7,5)

średniej wielkości pasiek – 30,1 rodzin na pasiekę (w kraju – 24,3)

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy