42 miliony na inwestycje w powiecie bialskim

42 miliony na inwestycje w powiecie bialskim

Radni jednomyślnie poparli uchwałę budżetu na 2019 rok

POWIAT BIALSKI Drogi, utworzenie placówki opiekuńczo-leczniczej oraz działania w dziedzinie pomocy społecznej to najważniejsze zadania realizowane przez powiatu bialski w nadchodzącym roku. Radni na sesji w piątek 28 grudnia przyjęli projekt budżetu. Ponad 42 mln zł przeznaczono na inwestycje.

Inwestycje, które znalazły się w budżecie powiatu na 2019 rok, są najczęściej kontynuacją działań podejmowanych przez radnych w poprzedniej kadencji. Znaczne fundusze jak zwykle przeznaczono na inwestycje drogowe, a ich realizacja będzie możliwa dzięki wsparciu dotacji unijnych i rządowych. Przykładem jest zabukowana w budżecie budowa drogi Sławatycze-Domaczewo w ramach programu transgranicznego.

– To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców powiatu. Następną jest droga, będąca w fazie budowy, na odcinku Biała Podlaska-Rokitno. To są nasze główne inwestycje, mające istotne miejsce w budżecie naszego powiatu. Ten budżet jest budżetem rozwojowym – zapewniał wicestarosta Janusz Skólimowski.

Część zadań współfinansowana będzie z samorządami poszczególnych gmin. W ten sposób przeprowadzone zostanie scalanie gruntów w miejscowości Żeszczynka w gminie Sosnówka. Ponad 206 tys. zł przeznaczono w budżecie na rozwój i upowszechnianie rodzinnej pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W wydatkach powiatu uwzględniono także nakłady na prowadzenie szkół średnich i placówek opiekuńczych.

Program Erasmus Plus, staże zawodowe bez granic, utworzenie tzw. mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych w Międzyrzecu Podlaskim czy termomodernizacja budynków szkół oraz DPS w Konstantynowie – to niektóre z zadań, które zostaną zrealizowane w najbliższych miesiącach. Zarząd Powiatu konstruując budżet starał się brać pod uwagę potrzeby mieszkańców całego powiatu.

Więcej w papierowym i cyfrowym wydaniu Podlasiaka nr 43 od 31 grudnia

Monika Pawluk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy