Olbenz - Hurtownia paliw

Działalność swoją koncentrujemy na hurtowym handlu paliwami płynnymi i gazem. Bazę do obrotu hurtowego stanowi Baza Paliwowa w Małaszewiczach oraz w Lublinie. Oferujemy także usługi przeładunkowe paliw. Zapewniamy swoim klientom kompleksowe usługi związane z magazynowaniem, czyli nadzór jakościowy i ilościowy przyjmowanych, składowanych i wydawanych paliw, a także okresową kontrolę jakości paliw stanowiących rezerwy lub zapasy. Ponadto posiadamy profesjonalne zaplecze transportowe w postaci wielofunkcyjnych cystern oraz pracowników posiadających uprawnienia do przewozu paliw. W dotychczas prowadzonej działalności daliśmy się poznać jako solidny partner, uczciwie i rzetelnie wypełniający swoje zobowiązania wobec kontrahentów.