Poszukiwany: Mariusz Naumiuk

Poszukiwany: Mariusz Naumiuk
fot. KMP w Białej Podlaskiej

REGION Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Białej Podlaskiej poszukuje Mariusza Naumiuka, syna Kazimierza i Stanisławy zd. Łaźko.

 

Mężczyzna urodził się 11 grudnia 1978 r., a jego ostatnie miejsce zamieszkania to Sławacinek Stary 86. Poszukiwany jest do odbycia kary w postaci tymczasowego aresztowania na okres 30 dni od daty zatrzymania za czyn z art 209&1akk.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanego proszone są o kontakt z  Komendą  Miejską Policji w  Białej Podlaskiej Wydział Kryminalny, Plac Wojska Polskiego 23, 21 – 500 Biała Podlaska , tel. 47 814-13-00 lub  numer  alarmowy  112  najbliższej  jednostki  Policji.

 

* Organ  zarządzający poszukiwania  wyraził zgodę na umieszczenie informacji o prowadzonych poszukiwaniach  oraz opublikowanie wizerunku poszukiwanego na stronach internetowych i środkach masowego przekazu.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: